• Uphill Race Śnieżka 2012
 • Uphill Race Śnieżka 2012
 • Uphill Race Śnieżka 2012
 • Uphill Race Śnieżka 2012
 • image
Previous Next

Oakley Uphill Race Śnieżka 2015

Karpacz 

9 sierpnia 2015 
start godz. 10.00

jedyna taka okazja
badź jednym z wybrańców
zdobądź najwyższy
szczyt Sudetów

Więcej…

Dolnośląskie w Górę

 • image

Patroni Medialni:

 • bikeworld
 • menshealth
 • slowosportowe.pl
 • image
 • http://www.eska.pl/

Sponsorzy Oficjalni:

 • DPD
 • eris
 • harfa-harryson
 • SSY
 • quest
 • bulb
 • interferie
 • aee

Partnerzy:

 • karpacz
 • kpnmab

Regulamin

Uphill Race Śnieżka 2015 – limit uczestników 350 os.

Uwaga ! Zamiany zawodników dokonywane były do 26.lipca 2015r. (był to termin nieprzekraczalny)

1. CEL ZAWODÓW:

XXIII wyścig kolarski MTB polegający na zdobyciu najwyższego szczytu Karkonoszy. 
Popularyzacja kolarstwa górskiego. 
Rower górski jako ekologiczny środek transportu.

2. ORGANIZATOR:

Grabek Promotion Sp. z o.o. 
ul. Osiedle Robotnicze 9/2,
58 – 500 Jelenia Góra ,Polska 
Kontakt: 
tel./fax.  +48 (75) 76 123 76 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

rachunek bankowy:  
BZ WBK S.A.  nr 62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

Partnerzy imprezy: Gmina Karpacz,  Karkonoski Park Narodowy

3. MIEJSCE I TERMIN:

Karpacz – 9 sierpnia 2015.  

4. WARUNKI UCZESTNICTWA:

Uczestnikiem wyścigu  może być osoba, która spełni następujące warunki:

4.1 Prześle na adres Organizatora wypełnioną kartę zgłoszeniową:

 • opublikowaną na stronie internetowej w zakładce "Zapisy" (zgłoszenie przesłane automatycznie drogą elektroniczną)

4.2  Dokona opłaty startowej w ciągu 7 dni od daty rejestracji na imprezę.

4.3.  Każdy uczestnik otrzyma unikatowy numer startowy oraz chip, który będzie obowiązywał tylko podczas tego wyścigu.

4.4. Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w wyścigu mają osoby:

 • które ukończyły 18 lat,
 • poniżej 18 lat,  za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz ich stałą obecnością w miasteczku sportowym w czasie trwania wyścigu (pobierz Oświadczenie opiekuna

4.5. Organizator ustala limit startujących na 350 osób . Zawodnik, który dokona opłaty startowej a nie znajduje się na liście zgłoszonych w momencie jej dokonania - otrzyma zwrot opłaty pomniejszony o koszty opłaty manipulacyjnej, która wynosi 30 zł. (opłata manipulacyjna obejmuje koszt zwrotnego przelewu, przygotowania formularza przelewu oraz jego zatwierdzenia do zwrotu).

4.6. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).

4.7. Każdy uczestnik wyścigu jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym.

4.8. Zawodnik, który wystartuje i zostanie zarejestrowany systemem pomiaru czasu, swoim uczestnictwem potwierdza, że zna i akceptuje niniejszy regulamin.

5. POMIAR CZASU:

Podczas wyścigu będzie funkcjonował elektroniczny system  pomiaru czasu, który odczytuje dane zakodowane w chipie każdego z zawodników.

6. OPŁATY  STARTOWE:

We wszystkich kategoriach wiekowych obowiązują następujące opłaty za udział w wyścigu: 
150 zł  – do dnia 1 czerwca 2015 
190 zł  -  od 2.06 - 31.07.2015.

Organizator zastrzega prawo do wcześniejszego zamknięcia przyjmowania zgłoszeń i opłat startowych w przypadku wyczerpania się limitu uczestników.

6.1. Opłata startowa może być dokonywana w formie przelewów z banków tradycyjnych, internetowych, przekazów pocztowych na konto Organizatora oraz wpłat gotówkowych w siedzibie Organizatora lub Biurze Zawodów.

wzór przelewu :

Odbiorca:

Grabek Promotion sp. zoo
Os. Robotnicze 9/2, 58-500 Jelenia Góra

Nr konta:

62 1090 1708 0000 0001 0310 3940

Tytuł wpłaty:

Opłata startowa Uphill Race Śnieżka , Imię Nazwisko uczestnika           


Faktury VAT do opłat dokonywanych przelewem wystawiamy w terminach obowiązujących wg ustawy o vat, na osoby i podmioty, które dokonały przelewu po podaniu dokładnych danych nabywcy.

6.3. Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom, które

 • wystartowały i nie ukończyły zawodów
 • zrezygnowały z udziału
 • nie stawiły się na zawody

7. PROGRAM Wyścigu  Uphill Race Śnieżka 2015:

09.08.2015 (niedziela) Karpacz :

godz. 8.30 - 9.30

sprawy organizacyjne w Biurze Zawodów

godz. 09.45

ustawienie zawodników w miasteczku sportowym

godz. 09.55

pilotowany wyjazd zawodników z miasteczka sportowego

godz. 10.00

start  Uphill Race Śnieżka 2015 (DW Bachus)

godz. 12.15 - 12.45

orientacyjny czas wjazdu na metę ostatniego zawodnika

godz. 13.00

zjazd pilotowanej kolumny zawodników ze Śnieżki 

godz. 15.00

rozpoczęcie ceremonii wręczania nagród,
losowanie nagród wśród wszystkich uczestników,
imprezy towarzyszące dla wszystkich uczestników.                                

 

 8. WYŚCIG

8.1.  Wyścig zostanie przeprowadzony od STARTU w Karpaczu do METY na Śnieżce, po wytyczonej i oznakowanej trasie.  Ubiory zawodników, które zostaną zdane w Biurze Zawodów do godz. 9.30 będą dostarczone na Śnieżkę samochodami Organizatora.

8.2. Start do wyścigu odbędzie się ze startu wspólnego.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu w uzasadnionych przypadkach, o ewentualnej zmianie poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu.

Organizator zastrzega sobie prawo do lokalizacji mety w innym miejscu, jeżeli wystąpią uzasadnione, nieprzewidziane przyczyny losowe uniemożliwiające organizację mety na szczycie Śnieżki.

Organizator ustala nieprzekraczalny limit startujących na 350 osób.
Kolejność umieszczania osób na liście startowej będzie ustalana wg prawidłowego zgłoszenia zawodnika. 

8.3.  Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, osoby porządkowe i ratowników medycznych . Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Na mecie wyścigu będzie znajdował się punkt żywieniowy.

8.4. Zawodnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obowiązującego na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego, oraz do zachowania szczególnej ostrożności podczas zjazdu po zakończeniu wyścigu. Zjazd zawodników (powrót) obowiązuje w kolumnie pilotowanej przez samochód Organizatora po zakończeniu mety i dojechaniu na Śnieżkę ostatniego zawodnika.
Nie dostosowanie się do wspólnego pilotowanego zjazdu jest jednoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika, a także nie dopuszczeniem zawodnika do udziału w przyszłorocznych zawodach.

8.5. Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz do zachowania podstawowych zasad kultury.

9. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW WYŚCIGU:

9.1. Wszyscy uczestnicy wyścigu w ramach opłaty startowej otrzymają:

 • pamiątkową, limitowaną koszulkę – zdobywcy Śnieżki
 • pamiątkowy medal – wręczany na szczycie Śnieżki
 • imienny dyplom uczestnictwa z uzyskanym wynikiem, do odbioru w biurze zawodów po ukończeniu wyścigu
 • napoje energetyczne
 • bufet na mecie - Szczycie Śnieżki (woda, napoje izotoniczne, batony, owoce, herbata , kanapki itp.)
 • zabezpieczenie medyczne i ratownicze
 • ubezpieczenie NW wszystkich uczestników na czas trwania wyścigu
 • nagrody rzeczowe i puchary dla zwycięzców

10. KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY:

W ramach wyścigu obowiązują następujące kategorie wiekowe, w których przyznawane są nagrody rzeczowe i trofea sportowe.

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Wyścigu zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wytyczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Kategorie wiekowe  Uphill Race Śnieżka 2015

kategoria

oznaczenie

wiek

nagrody za miejsca:
w klasyfikacji wiekowej

kobiety

junior

K1

do 18 lat (rok ur. 1997 i młodsze)

od 1 do 5

elita 1

K2

od 19 do 30 lat (rok ur. 1985 – 96)

od 1 do 5

elita 2

K3

od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 - 84)

od 1 do 5

masters

K4

od 41 lat (rok ur. 1974 i starsze)

od 1 do 5

mężczyźni:

junior

M1

do 18 lat (rok ur. 1997 i młodsi)

od 1 do 5

elita 1

M2

od 19 do 30 lat (rok ur. 1985 – 96)

od 1 do 5

elita 2

M3

od 31 do 40 lat (rok ur. 1975 – 84)

od 1 do 5

masters 1

M4

od 41 do 50 lat (rok ur. 1965 – 74)

od 1 do 5

masters 2

M5

od 51 do 60 lat  (rok ur. 1955 - 64 )

od 1 do 5

masters 3

M6

od 61 lat (rok ur. 1954 i starsi)

od 1 do 5

 Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach Wyścigu zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wytyczoną trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego. W/w nagrody rzeczowe i trofea wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu. Niestawienie się zawodnika  na ceremonii dekoracji oznacza przepadek nagród.

11. KARY:

Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:

 1. Upomnienie. 
 2. Kara czasowa.
 3. Dyskwalifikacja.

W/w kary stosowane będą wobec uczestników łamiących zasady niniejszego regulaminu. Rodzaj nałożonej kary będzie rozpatrywany indywidualnie, w zależności od zaistniałej sytuacji, przez Komisję Sedziowską

12. PROTESTY:

Protesty odnośnie przebiegu wyścigu, klasyfikacji oraz wyników należy składać wyłącznie w formie pisemnej w dniu rozgrywania wyścigu w Biurze Zawodów. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji wyścigu będą przyjmowane przez okres 30 min. od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie nie będą rozpatrywane protesty. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. 

13. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO:

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu startu, mety i na trasie zawodów.

14. INFORMACJE KOŃCOWE :

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ponosi odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie. 

- Uczestnik zobowiązuje się do :

 • przestrzegania regulaminu imprezy (brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako usprawiedliwienie)
 • zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • realizowania w trakcie imprezy poleceń policji i organizatorów imprezy
 • jazdy w kasku sztywnym na całym dystansie na Śnieżkę i z powrotem do stadionu w Karpaczu
 • kulturalnego zachowywania się i nie zaśmiecania trasy Wyścigu
 • samodzielnego pokonania wyznaczonej trasy na szczyt Śnieżki
 • grupowego – pilotowanego zjazdu ze Śnieżki do Karpacza

- Uczestnik zgłasza swój udział w w/w zawodach poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażona w formie pisemnej .

- Uczestnik wypełniając formularz zgłoszenia oświadcza, że :

 • zapoznał się i akceptuje regulamin Uphill Race Śnieżka 2015,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Grabek Promotion Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze, zgodnie z ustawą o ochronie danych ,
 • wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów Wyścigu.
 • jest zdolny do udziału w Uphill Race Śnieżka 2015, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz, że startuje na własną odpowiedzialność ,
 • podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

- Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w wyścigu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze ratowniczej  będącej na trasie wyścigu lub w Biurze Zawodów. 

- Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu w trakcie jego trwania, będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną. 

- Na trasie wyścigu mogą występować odcinki niebezpieczne, strome podjazdy i zjazdy. Za ich prawidłowe pokonanie odpowiada uczestnik.

- Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
 
- Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Uphill Race Śnieżka 2015 nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody. 

Uphill Race Śnieżka 2015 odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne z wyłączeniem sytuacji odwołania imprezy przez działanie sił wyższych, czyli zdarzeń zewnętrznych niemożliwych do przewidzenia. W takim przypadku Wyścig nie zostanie zorganizowany w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

- Organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach, uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem w imprezie. Zmiany będą publikowane bezpośrednio na stronie www.uphillrace.pl  , z adnotacją  ”uwaga zmiana”.

- Zabrania się fotografowania i innego utrwalania przebiegu Wyścigu oraz rozpowszechniania materiałów w celach sprzedaży bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora (umożliwia się uczestnikom i kibicom robienie zdjęć i publikacji, tylko dla własnego użytku, nie w celach zarobkowych.

Jelenia Góra, dn. 5 marca 2015

Projekt i wykonanie strony © Vento Studio
UphillRace na FacebookYoutubeBikeMaratonBikeAdventuresuperbiegkarkonoskiklasyk